Monday, January 11, 2010

Miscellaneous 4+

GAEA GIRLS
10/20/02 Manami Toyota vs. Chikayo Nagashima ****1/4

JWP
8/7/93 Hikari Fukuoka, Cutie Suzuki, Mayumi Ozaki & Dynamite Kansai vs. Sakie Hasegawa, Takako Inoue, Kyoko Inoue & Aja Kong (Iron Team Match) *****

Toryumon
6/29/03 Masaaki Mochizuki, Kennichiro Arai & Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & Ryo Saito ****1/4

Wrestle-1
1/19/03 Kaz Hayashi & Ultimo Dragon vs. Rey Bucanero & Ultimo Guerrero ****
5/10/03 Satoshi Kojima & Keiji Muto vs. Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa ****1/4

ZERO-ONE
3/2/02 Naomichi Marufuji vs. Naohiro Hoshikawa ****1/2

12/15/02 Low Ki & Frankie Kazarian vs. Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa "at least ****1/4"
12/15/02 Satoshi Kojima vs. Shinjiro Otani ****

1/5/03 Low Ki vs. AJ Styles ****

7/30/03 Satoshi Kojima vs. Masato Tanaka ****1/4

8/1/03 Satoshi Kojima vs. Kohei Sato ****

No comments:

Post a Comment