Tuesday, January 12, 2010

NEW MATCHES ADDED (Last Update: 2/7/11)

NJPW Update

4/24/93 Ultimo Dragon & Norio Honaga vs. Jushin Liger & El Samurai ****1/2

7/24/93 Tiger Mask & El Samurai vs. Jushin Liger vs. Shinjiro Otani ****

8/7/93 Genichiro Tenryu & Koki Kitahara vs. Tatsumi Fujinami & Jushin Liger ****
8/21/93 Jushin Liger vs. Wild Pegasus ****1/4

AJPW Update

1/10/99 Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Toshiaki Kawada & Akira Taue (World Tag Titles Championship) ****1/2
1/17/99 Vader vs. Kenta Kobashi ****1/4
1/24/99 Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa (Triple Crown) ****1/2
1/31/99 Yoshinari Ogawa vs. Masahito Kakihara (Jr. Title) ****1/4

3/14/99 Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (World Tag Titles Championship) ****3/4

4/11/99 Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama (Champions Carnival) ****1/4
4/11/99 Kenta Kobashi vs. Vader (Champions Carnival) ****
4/18/99 Vader vs. Kenta Kobashi (Champions Carnival Finals) ****

5/16/99 Tiger Mask & Great Sasuke & Hayabusa vs. Maunakea Mossman, Masahito Kakihara & Yoshinari Ogawa ****

6/6/99 Kenta Kobashi & Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa & Akira Taue ****1/2
6/6/99 Takao Omori & Takayama vs. Jinsei Shinzaki & Hayabusa (All-Asia Tag Team Championship) ****1/4
6/13/99 Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi (Triple Crown) *****

8/1/99 Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada (Triple Crown) ****1/2

2/24/02 Genichiro Tenyru vs. Satoshi Kojima ****1/4
2/24/02 Keiji Muto vs. Toshiaki Kawada ****1/2

7/17/02 Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenyru ****3/4

8/31/02 Jimmy Yang, Dragon Kid & Susumu Yokosuka vs. Magnum Tokyo, Masaaki Mochizuki & Darkness Dragon ****

12/14/02 Yuji Nagata vs. Kazunari Murakami ****

6/8/03 Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto ****

7/19/03 Toshiaki Kawada & Satoshi Kojima vvs. Naoya Ogawa & Katsuhisa Fujii ****

9/6/03 Toshiaki Kawada vs. Satoshi Kojima ****1/4

7/18/04 Mitsuharu Misawa vs. Satoshi Kojima "looked around ****1/4"

12/5/04 Toshiaki Kawada vs. Hiroyoshi Tenzan ****1/2

2/16/05 Toshiaki Kawada vs. Satoshi Kojima ****3/4

AJW Update

2/16/93 Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Aja Kong & Bat Yoshinaga ****

4/28/93 Plum Mariko & Hikari Fukuoka vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito ****1/4 (from Dream Slam 1)
4/28/93 Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori ****3/4

5/4/93 Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cutie Suzuki & Mayumi Ozaki ***** (from Dream Slam 1)
5/4/93 Aja Kong & Bull Nakano vs. Eagle Sawai & Harley Saito ****
5/5/93 Suzuka Minami vs. Etsuko Mita ****
5/5/93 Manami Toyota & Yumiko Hotta beat Kyoko Inoue & Aja Kong ****1/4

6/18/93 Aja Kong & Bull Nakano vs. Akira Hokuto & Kyoko Inoue ****1/4
6/18/93 Manami Toyota vs. Hikari Fukuoka ****

8/13/93 Manami Toyota, Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue vs. Takako Inoue, Suzuka Minami & Yumiko Hotta ****1/2
8/13/93 Akira Hokuto vs. Harley Saito ****1/4
8/30/93 Aja Kong vs. Dynamite Kansai ****1/4
8/31/93 Bull Nakano, Suzuka Minami, Etsuko Mita, Mima Shimoda & Bat Yoshinaga vs. Eagle Sawai, Harley Saito, Leo Kitamura, Rumi Osawa & Miki Handa (Elimination Match) ****1/2
8/31/93 Shinobu Kandori vs. Kyoko Inoue ****
8/31/93 Akira Hokuto vs. Rumi Kazama ****

10/12/93 Manami Toyota vs. Mayumi Ozaki ****

2/24/02 Momoe Nakanishi vs. Kumiko Maekawa ****1/2
2/24/02 Minami Toyota vs. Kaoru Ito ****1/2

Miscellaneous Update

GAEA GIRLS
10/20/02 Manami Toyota vs. Chikayo Nagashima ****1/4

JWP
8/7/93 Hikari Fukuoka, Cutie Suzuki, Mayumi Ozaki & Dynamite Kansai vs. Sakie Hasegawa, Takako Inoue, Kyoko Inoue & Aja Kong (Iron Team Match) *****

Toryumon
6/29/03 Masaaki Mochizuki, Kennichiro Arai & Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & Ryo Saito ****1/4

Wrestle-1
1/19/03 Kaz Hayashi & Ultimo Dragon vs. Rey Bucanero & Ultimo Guerrero ****
5/10/03 Satoshi Kojima & Keiji Muto vs. Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa ****1/4

ZERO-ONE
3/2/02 Naomichi Marufuji vs. Naohiro Hoshikawa ****1/2

12/15/02 Low Ki & Frankie Kazarian vs. Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa "at least ****1/4"
12/15/02 Satoshi Kojima vs. Shinjiro Otani ****

1/5/03 Low Ki vs. AJ Styles ****

7/30/03 Satoshi Kojima vs. Masato Tanaka ****1/4

8/1/03 Satoshi Kojima vs. Kohei Sato ****

No comments:

Post a Comment